De InTune Methode

Na jarenlang ingezet te zijn als relatietherapeut in vrij zware en vooral intensieve trajecten was de conclusie dat er in vrijwel geen enkele probleemrelatie sprake was van ‘onwil’ maar des te meer van ‘onbegrip’; opeenstapelingen van situaties waarin mensen elkaar niet begrijpen met alle heftige reacties van dien. Daarnaast kregen we van onze cliënten vaak feedback terug in de trant van ‘als ik dit inzicht en begrip eerder had gehad was het wellicht niet zo ver gekomen’. Voor ons was het duidelijk. Hoe mooi zou het zijn als er een tool bestond die mensen vooraf al wat meer inzicht in elkaar en elkaars gedrag geeft? De InTune Methode is ontwikkeld om ‘in te tunen’ op jullie relatie voordat onoverkomelijke problemen zich voordoen. Door samen eens in de zoveel tijd te praten over dingen die jullie bezighouden en op dat moment belangrijk vinden in jullie relatie krijg je meer vertrouwen en inzicht in elkaar zodat je veel efficiënter aan de problemen kunt werken en vaak samen al heel veel zaken kunt oplossen. Je hoeft dus niet meer iets te fiksen dat al stuk is maar tijdens korte trajecten komen en blijven jullie 'In Tune'.

Hoe werkt het InTune traject?

Alle trajecten starten met een kennismakingsgesprek. Jullie maken kennis met de InTune coach en bespreken zaken die voor jullie belangrijk zijn.

Wat gebeurt er tijdens een InTune sessie?

Samen bepalen jullie wat er tijdens een sessie besproken wordt. Aan de hand van korte tests en gesprekken bepalen we welke kenmerken het beste passen bij het karakter van jou en je partner. Zo kijken we bijvoorbeeld naar aangeleerd gedrag en aangeboren voorkeuren. Daarna onderzoeken we hoe deze karakters matchen; we bespreken wat jullie valkuilen zouden kunnen zijn (vaak zijn deze heel herkenbaar) en geven jullie allebei handvatten om hiermee constructief aan de slag te gaan. Deze gesprekken duren ongeveer 60-90 minuten.

Om te zorgen dat jullie aandachtspunten niet tot conflicten gaan leiden kun je periodiek met een InTune coach te praten over jullie relatie en de life events die nu, of binnenkort, spelen in jullie leven.

Doe de test